Wojciech Bakun

Okręg 22

Wojciech Bakun

Okręg 22 Krosno: Poseł Wojciech Bakun

Urodził się w 1981 roku w Przemyślu. Z wykształcenia jest informatykiem. Studiował na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Z sukcesami prowadzi i rozwija swoją firmę handlowo-usługową. Jest ochotniczym ratownikiem morskim, działaczem młodzieżowej i kobiecej piłki nożnej. Działa w przemyskim Stowarzyszeniu Kupieckim. Udziela się również jako aktywny działacz na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych i prowadził szkolenia dotyczące tematyki JOW. Przez 8 lat mieszkał z rodziną w Irlandii.

W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu w okręgu krośnieńskim z pierwszego miejsca na liście powołanego przez Pawła Kukiza komitetu wyborczego wyborców. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 9 406 głosów.

Oficjalna strona Posła Wojciecha Bakuna:
https://www.facebook.com/Wojciech-Bakun-889543537792451/?fref=ts

Komisje:

  • Komisja do Spraw Unii Europejskiej;
  • Komisja Łączności z Polakami za Granicą

Zespoły parlamentarne:

  • Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych;
  • Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji, Innowacyjności, IT i High-Tech;
  • Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej;
  • Parlamentarny Zespół ds. Reform Systemowych i Wolnorynkowych;
  • Parlamentarny Zespół Karpacki;
  • Parlamentarny Zespół na rzecz Praw Dzieci do obojga rodziców