Ustawy i uchwały

 

 1. Poselski projekt uchwały w sprawie polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej
  Data złożenia projektu ustawy 15.11.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Anna Maria Siarkowska
 2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
  Data założenia projektu ustawy 02.12.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: Wicemarszałek Stanisław Tyszka
 3. Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do opracowania założeń zmian Konstytucji RP oraz przygotowania projektu ustawy zmieniającej Ustawę Zasadniczą
  Data założenia projektu ustawy 09.12.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Piotr Apel
 4. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  Data założenia projektu ustawy 15.12.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Marek Jakubiak
 5. Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP
  Data założenia projektu ustawy 15.12.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski
 6. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawa łowieckiego oraz niektórych innych ustaw
  Data złożenia projektu ustawy 07.01.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 7. Poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Data złożenia projektu ustawy 12.01.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Robert Winnicki
 8. Poselski projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników i zmianie niektórych innych ustaw
  Data założenia projektu ustawy 13.01.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca:: poseł Jarosław Sachajko
 9. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych i niektórych innych ustaw
  Data założenia projektu ustawy 13.01.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj
 10. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw.
  Data założenia projektu ustawy 01.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: Wicemarszałek Stanisław Tyszka
 11. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
  Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
  Data założenia projektu ustawy 01.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Piotr Liroy-Marzec
 12. Poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Jam Saheba Digvijay Sinhji
  Data założenia projektu ustawy 08.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski
 13. Poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Marii Mireckiej-Loryś – niezłomnej bohaterki niepodległego państwa polskiego.
  Data założenia projektu ustawy 08.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Robert Winnicki
 14. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
  Data założenia projektu ustawy 09.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 15. Poselski projekt ustawy o zaopatrzeniu dodatkowym dla kombatantów II Wojny Światowej
  Data założenia projektu ustawy 02.03.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski
 16. Poselski projekt ustawy o abolicji dla osób ukrywających dokumenty podlegające przekazaniu Instytutowi Pamięci Narodowej.
  Data założenia projektu ustawy 02.03.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jakub Kulesza
 17. Poselski projekt ustawy o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na obywatelach polskich Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.
  Data założenia projektu ustawy 29.03.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Wojciech Bakun
 18. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa
  Data założenia projektu ustawy 08.04.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jakub Kulesza
 19. Poselski projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów
  Data założenia projektu ustawy 28.04.2016 rok -przedstawiciel wnioskodawca: poseł Andrzej Maciejewski
 20. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Data założenia projektu ustawy 29.04.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jakub Kulesza
 21. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
  Data założenia projektu ustawy 05.05.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Poselski Jarosław Sachajko
 22. Komisyjny projekt uchwały w sprawie uczczenia 26. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce
  Data założenia projektu ustawy 12.05.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Andrzej Maciejewski
 23. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw
  Data złożenia projektu ustawy 13.05.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj
 24. Poselski projekty ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  Data złożenia projektu ustawy 20.05.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 25. Poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywnosci
  Data złożenia projektu ustawy 06.06.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 26. Poselski projekt ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
  Data złożenia projektu ustawy 23.06.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 27. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Data złożenia projektu ustawy 06.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski
 28. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  Data złożenia projektu uchwały 06.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj
 29. Poselski projekt uchwały w sprawie umów międzynarodowych TTIP i CETA
  Data złożenia projektu uchwały 12.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Grzegorz Długi
 30. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
  Data złożenia projektu uchwały 19.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj
 31. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
  Data złożenia projektu uchwały 19.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Andrzej Kobylarz
 32. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  Data złożenia projektu ustawy 20.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 33. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy prawo spółdzielcze
  Data złożenia projektu uchwały 22.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj
 34. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych i samorządowych w procesach reprywatyzacyjnych dokonywanych na terenie całej Polski w latach 1989-2016
  Data złożenia projektu uchwały ……… – przedstawiciel wnioskodawca: Klub Poselski Kukiz’15
 35. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  Data złożenia projektu uchwały 05.09.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Norbert Kaczmarczyk