Kukiz’15 w obronie Puszczy Białowieskiej!

Posłowie Tomasz Rzymkowski i Bartosz Józwiak postanowili zapytać ministra środowiska o to, kto odpowiada za obecny stan Puszczy Białowieskiej. Ich zdaniem kryzys związany z rozprzestrzenieniem się szkodnika i spowodowana nim masowa wycinka, to wynik nieodpowiedzialnych działań poprzedniego rządu i ulegania naciskom niektórych organizacji ekologicznych.

 

Niespełna miesiąc temu posłowie ruchu Kukiza odbyli na miejscu wizytę roboczą. – Chcieliśmy skonfrontować oficjalne stanowisko przedstawicieli PGL Lasy Państwowe, doniesienia medialne i stan faktyczny – tłumaczył podczas konferencji prasowej Tomasz Rzymkowski. W jego opinii sprawę należy niezwłocznie wyjaśnić. – Zwracamy się do pana ministra m.in. z pytaniem o to, czy obecny stan zniszczenia drzewostanów i wymuszone przezeń wycinki ochronne, są konsekwencją wcześniejszych zaniedbań, konkretnie zaś katastrofalnych skutków decyzji wydanej 17 maja 2012 roku – mówił Rzymkowski. Zdaniem posłów Kukiz’15, wspomniana decyzja, wprowadzająca definicję „drzewostanów ponad stuletnich” uniemożliwiła wykonywanie jakichkolwiek działań ochronnych i cięć sanitarnych.

 

Jak podkreślał poseł Bartosz Józwiak konsekwencją powyższego jest masowe rozprzestrzenianie się kornika drukarza. – To prowadzi do ogromnych szkód przyrodniczych i społecznych. Chcemy wiedzieć czy możliwe jest oszacowanie strat wynikłych od 2012 roku i jaki może być ich poziom – przekonywał Józwiak.

 Interpelacja do ministra środowiska

 

  • Michał Żmihorski

    jestem rozczarowany postawą posłów Kukiza. Czy nie rozumiecie Panowie, że pytając leśników o zdanie, to tak jakbyście pytali członków Polskiej Organizacji Turystycznej o to, czy jest potrzebna i na podstawie ich odpowiedzi wyrabiali swoje zdanie w tej sprawie? Dlaczego nie zapytacie naukowców, czyli grupy ludzie najbardziej kompetentnych w sprawie Puszczy Białowieskiej, zamiast (albo chociaż dodatkowo) leśników, którzy są beneficjentami tej absurdalnej walki z kornikiem? To bardzo nieprofesjonalne i jednostronne – liczę na to, że Panowie posłowie będą uprzejmi skontaktować się w tej sprawie również ze środowiskiem naukowym.

    • Pawel Biedrzycki

      co ty bredzisz chłopie. trzeba być kompletnym imbecylem, żeby nie widzieć że to co piszesz jest zupełnie nie logiczne, bądź po prostu masz zerową wiedzę o przyrodzie