Agnieszka Ścigaj

Okręg 13

Agnieszka Ścigaj

Okręg 13 Kraków II: Posłanka Agnieszka Ścigaj

Urodziła się w 1975 roku w Krakowie. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku socjologia. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ukończyła studia podyplomowe z ekonomii społecznej.

Obecnie jest kierownikiem Zakładu Aktywizacji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych OGNIWO, wiceprezesem spółdzielni socjalnej OPOKA oraz współzałożycielką Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno- Gospodarczego „KLUCZ”. Koordynuje projekty współfinansowane z EFS, adresowane do pracowników służb zatrudnienia oraz integracji społecznej, projekty wojewódzkie m.in. „Vademecum Pracownika Służb Zatrudnienia” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie oraz projekt „ABC Gospodarki Społecznej”. Pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie i gminie Klucze. Jest konsultantem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Programie Integracji Społecznej dla województwa małopolskiego oraz łącznikiem ds. funduszy strukturalnych w województwie małopolskim dla organizacji pozarządowych w latach 2004-2006. Należy do Małopolskiego Komitetu Monitorującego programy regionalne. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

W 2014 roku startowała do rady powiatu olkuskiego z ramienia komitetu Samorząd OdNowa. W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydowała do Sejmu w okręgu krakowskim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego wyborców zorganizowanego przez Pawła Kukiza. Uzyskała mandat posła VIII kadencji, otrzymując 17 630 głosów.