Bartosz Józwiak

Okręg 37

Bartosz Józwiak

Okręg 37 Konin: Poseł Bartosz Józwiak

Urodził się w 1973 roku we Wrześni. Ukończył archeologię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1998-2002 roku odbył studia doktoranckie w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w ramach Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego.

W 2003 roku rozpoczął pracę w Instytucie Archeologii na Uniwersytecie Gdańskim jako adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii. Odbywał krótkotrwałe staże naukowe na Ukrainie i Białorusi. Jest członkiem m.in. Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego czy Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Od 2007 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 1997 roku jest członkiem Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. W 2006 roku wstąpił do Unii Polityki Realnej, gdzie był m.in. sekretarzem i prezesem okręgu wielkopolskiego, prezesem okręgu mazowieckiego, a także ogólnopolskim koordynatorem Sekcji Młodzieżowej UPR oraz skarbnikiem tego ugrupowania. 19 lutego 2011 roku został wybrany na prezesa Unii Polityki Realnej. Pozostając liderem UPR, zaangażował się jednocześnie w działalność Ruchu Narodowego jako członek jego rady decyzyjnej.

W 2014 był kandydatem Ruchu Narodowego w wyborach europejskich oraz do sejmiku. Po przekształceniu RN w partię polityczną objął w niej funkcję wiceprezesa. W wyborach parlamentarnych w 2015 wystartował do Sejmu w okręgu konińskim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego wyborców Kukiz’15. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 8747 głosów.