Elżbieta Borowska

Okręg 14

Elżbieta Borowska

Okręg 14 Nowy Sącz: Posłanka Elżbieta Borowska

Urodziła się w 1988 roku w Gorlicach. Z wykształcenia jest politologiem, absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie  doktorantką z zakresu ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego na Kresach. Trzykrotnie była stypendystką Centrum im. Jana Pawła II. Prowadzi badania naukowe dotyczące polityki kulturalnej oraz patologii w administracji publicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, prowadząc na uniwersytecie organizację promującą patriotyzm oraz rozwijającą wiedzę i umiejętności zawodowe młodych ekspertów w zakresie bezpieczeństwa. Udzielała się także w organizacjach pozarządowych zajmujących się niepełnosprawnymi, (m.in. koordynując ceremonię otwarcia Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w 2010 roku) oraz odbywając staż w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, zajmując się kwestiami bezpieczeństwa.

W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydowała do Sejmu w okręgu nowosądeckim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego wyborców zorganizowanego przez Pawła Kukiza. Uzyskała mandat posła VIII kadencji, otrzymując 8 115 głosów.