Grzegorz Długi

Okręg 31

Grzegorz Długi

Okręg 31: Poseł Grzegorz Karol Długi

Urodził się w 1955 roku w Katowicach. W 1986 roku studiował na University of New South Wales w Sydney w Australii. Pracował tam w Biurze Informacyjnym „Solidarności”. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Od 1991 do 1997 roku związany był z polską dyplomacją jako konsul w Chicago i Waszyngtonie. W 1998 podjął praktykę adwokacką. Działał w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich m.in. jako członek sądu koleżeńskiego. Jednocześnie od 1976 roku współpracował z opozycją, zajmując się dystrybucją wydawnictw podziemnych (m.in. „Robotnika”), a także biorąc udział w tzw. grupie samokształceniowej Ruchu Młodzieży Demokratycznej.

W 1980 roku wstąpił do Solidarności. Po studiach odbył aplikację sędziowską, po czym w 1981 roku został asesorem w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Wkrótce został tymczasowo aresztowany i oskarżony o sporządzenie oświadczenia nawołującego do protestów. W 1982 roku został uniewinniony przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu i w tym samym miesiącu zwolniony.

Stracił zatrudnienie w sądownictwie, po czym podjął pracę w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym, a później w oddziale śląskim przedsiębiorstwa państwowego Desa. Kontynuował działalność opozycyjną m.in. przy organizowaniu manifestacji i kolportażu czasopism drugiego obiegu. Zasiadał również w RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W 1982 roku został ponownie internowany i tymczasowo aresztowany i oskarżony z powodów politycznych. W 1983 roku Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach uniewinnił go od popełnienia jednego z zarzucanych mu czynów, a postępowanie co do drugiego umorzył. W 2007 roku, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.

W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu z pierwszego miejsce miejsca na liście Kukiz’15 w okręgu katowickim, uzyskując mandat posła VIII kadencji, otrzymując 13 531 głosów.