Jakub Kulesza

Okręg 6

Jakub Kulesza

Okręg 6 Lublin: Poseł Jakub Kulesza

Urodził się w 1990 roku w Lublinie. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na makrokierunku: Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja. W 2013 roku obronił tytuł inżyniera, a obecnie kontynuuje naukę na II stopniu studiów dziennych.

Na drugim roku studiów rozpoczął pracę w firmie teleinformatycznej. Założył młodzieżową sekcję UPR w Puławach. W 2008 roku wygrał przeprowadzone w ordynacji JOW wybory do Senatu Młodych. Dwa lata później, w 2010 roku, dołączył do Stowarzyszenia KoLiber, w 2012 roku został wiceprezesem oddziału warszawskiego i skarbnikiem, a 8 grudnia 2012 roku został wybrany na stanowisko Prezesa KoLibra. W 2014 r. był przewodniczącym Sądu Naczelnego, uruchomił również Centrum Analiz KoLibra, w ramach którego został opracowany raport „Demografia, a System Emerytalny”.

Od 2011 roku koordynował i zainicjował wiele projektów edukacyjnych m.in.: Latający Uniwersytet KoLibra, Lekcje Ekonomii dla Dzieci, Lekcje Ekonomii dla Młodzieży oraz projekt Akademia KoLibra. W 2014 roku razem z trzema kolegami ze Stowarzyszenia KoLiber ufundował w Puławach Fundację Progresywną. W październiku 2015 roku opublikował opracowywany przez kilka miesięcy na zlecenie Pawła Kukiza „PROGRAM NOWEGO POKOLENIA”. Program zredagowany był przez młodych ekspertów Fundacji Progresywnej i opisywał m.in. założenia kompleksowej reformy finansów publicznych. Trenował judo, taekwondo i kick-boxing.

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku startował do Sejmu z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego Kukiz’15 w okręgu lubelskim. Uzyskał 15 058 głosów i został wybrany na posła VIII kadencji.