Jarosław Porwich

Okręg 8

Jarosław Porwich

Okręg 8 Zielona Góra: Poseł Jarosław Porwich

Urodził się w 1966 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończył administrację publiczną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Odbył również podyplomowe studia w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim – zarządzanie BHP.

Ukończył szkolenia dla działaczy związkowych organizowane przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” oraz amerykańską centralę AFL-CIO, a także dla liderów politycznych – organizowane przez Międzynarodowy Instytut Republikański (IRI) i Narodowy Instytut Demokratyczny (NDI). Przebywał w USA, biorąc udział w programie organizowanym przez Departament Stanu dla liderów politycznych z Europy Środkowo-Wschodniej.

W latach 1994-1995 był członkiem Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie, a także współzałożycielem i przewodniczącym Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”. W 1997 był szefem sztabu zwycięskiej kampanii wyborczej gorzowskiej Akcji Wyborczej Solidarność. Pracował jako reporter w publicznym „Radiu Zachód”, a także w Radiu „GO”. W latach 2010-2012 pełnił funkcję redaktora naczelnego gorzowskiego pisma związkowego „Feniks”; publikował  również na łamach „Tygodnika Solidarność”.

Poseł Jarosław Porwich był wielokrotnie odznaczany za swoją działalność:

  • „Za zasługi dla województwa gorzowskiego” (1998),
  • „Zasłużony dla województwa lubuskiego” (2009),
  • Odznaka Honorowa Gorzowa Wielkopolskiego „Za wybitne zasługi dla rozwoju Miasta” (2010),
  • Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) „Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce” (2011)
  • Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Działalność społeczną rozpoczął w czasach PRL-u. W latach 1982-1989 działał w antykomunistycznym Ruchu Młodzieży Niezależnej, wcześniej w Młodzieżowym Ruchu Oporu (m.in. drukarz, malarz, kolporter), a także współtworzył podziemne „Gorzowskie Radio Solidarność”. Z powodu aktywnej działalności przeciw władzom PRL był wielokrotnie aresztowany. W 1984 został skazany za „udział w manifestacji mającej na celu wywołanie niepokojów społecznych”. Przez lata był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa (SOR „Iskra”, SOR „Dezerterzy”). Posiada, wydany przez IPN, status pokrzywdzonego.

Od 1988 działał w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Zasiadał we władzach jawnej Rady Regionu Solidarność jako: przewodniczący Komitetu Założycielskiego i wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ZWCh „Stilon”, członek zarządu regionu. W latach 2006-2015 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu Gorzowskiego i był członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Poseł Jarosław Porwich jest i był bezpartyjny przez cała okres swojej działalności.

W latach 2005-2010 był kierownikiem I-ligowego, a następnie ekstra-ligowego zespołu piłki ręcznej mężczyzn Klubu Sportowego AZS AWF Gorzów Wielkopolski. Od 2006 r. do 2008 r. był członkiem zarządu stowarzyszenia, które w listopadzie 2008 wybudowało pomnik konny Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Poseł Jarosław Porwich jest członkiem Komitetu Honorowego Marszu Niepodległości oraz w  latach 2015-2016 współorganizował Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gorzowie Wielkopolskim.
Lata 2006-2010 to okres członkostwa w prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego; 2013-2015 – funkcja wiceprzewodniczącego Rady Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.