Jarosław Sachajko

Okręg 7

Jarosław Sachajko

Okręg 7 Chełm: Poseł Jarosław Sachajko

Urodził się w 1971 roku w Lublinie. Ukończył fizjoterapię w Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu oraz studia rolnicze na Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1998 roku uzyskał magisterium z zakresu ekonomii w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2010 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie uzyskał stopień doktora nauk rolniczych.

Był koordynatorem międzynarodowego projektu CER2. Szkolił się m.in. w Austrii, a także zorganizował Pierwsze Międzyuczelniane Seminarium Kół Naukowych w Zamościu na WSZiA. Otrzymał nagrody Rektora i Kanclerza WSZiA oraz nagrodę Rektorską. Pracował na kilku uczelniach wyższych: Akademii Rolniczej w Lublinie, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

W latach 2007 – 2011 pracował w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu w charakterze analityka kryminalnego. Szkolił pracowników z obsługi Systemu Informatycznego Prokuratury (SIP). W 2012 roku zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej m.in. w branży szkoleniowej. Należy do Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW.

W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu w okręgu chełmskim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego wyborców zorganizowanego przez Pawła Kukiza. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 10 722 głosy.