Jerzy Jachnik

Okręg 27

Jerzy Jachnik

Okręg 27 Bielsko Biała Jerzy Jachnik

Urodzony w 1949 roku w Bielsko-Białej. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej. Obecnie na emeryturze.
Założyciel i prezes Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu. Od wielu lat walczy aktywnie z bezprawiem prokuratur i sądów. W stanie wojennym wraz z rodziną i znajomymi ukrywał Przewodniczącego Solidarności Podbeskidzkie – Patrycjusza Kosmowskiego. W 2010 roku został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest współzałożycielem Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012 i uczestnikiem I Kongresu osób pokrzywdzonych przez organy państwa w Warszawie. W 2013 roku brał udział w powołaniu platformy Oburzonych – ruchu walczącego o zmianę ordynacji wyborczej oraz naprawę wymiaru sprawiedliwości.

Opowiada się za budowaniem silnego lobbingu obywatelskiego mającego doprowadzić do radykalnych zmian w organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości oraz powołania nadzwyczajnego trybunału do spraw kontroli wydanych orzeczeń sądowych z naruszeniem prawa. Zwolennik zmiany Konstytucji RP w tym wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich w wyborach powszechnych i zmianie ordynacji wyborczej.

W wyborach parlamentarnych w 2015 r. kandydował do Sejmu w okręgu bielskim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego wyborców zorganizowanego przez Pawła Kukiza. Uzyskał mandat poselski VIII kadencji, otrzymując 11 654 głosy.