Marek Jakubiak

Okręg 16

Marek Jakubiak

Okręg 16 Płock: Poseł Marek Jakubiak

Urodził się w 1976 roku w Wodzisławiu Śląskim. Ukończył Szkołę Chorążych na Wydziale Lotnictwa, gdzie uzyskał tytuł technika eksploatacji samolotu. Jest absolwentem Policealnego Studium Zawodowego ze specjalizacji Organizacja Pracy Kulturalno-Oświatowej.

Był żołnierzem zawodowym. Jest właścicielem spółki Browary Regionalne Jakubiak. Został laureatem Medalu Złoty Chmiel (2009 r.) oraz Nagrody im. Stanisława Wokulskiego (2013 r.). Jest inicjatorem utworzenia ”BRJ Media” oraz akcji „Husaria przed Pałac”. Ponadto przy współpracy z Szymonem Kołeckim w listopadzie 2011 r. powstał Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki.

Duża aktywność przedsiębiorcy i jego pozazawodowa działalność została przypieczętowana licznymi dyplomami i podziękowaniami, m.in. od PCK, Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego czy od Warszawskiej Izby Przedsiębiorców. Poseł Marek Jakubiak sponsoruje portal internetowy Kresy.pl oraz prowadzi wykłady w ramach Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu w okręgu płockim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego Kukiz’15. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 11 131 głosów.