Paweł Szramka

Okręg 5

Paweł Szramka

Okręg 5 Toruń: Poseł Paweł Szramka

Urodził się w 1989 roku w Brodnicy. Do czasu objęcia mandatu posła, był żołnierzem zawodowym w stopniu starszego szeregowego – 4. Pułk Chemiczny w Brodnicy. Obronił licencjat ze specjalizacji logistyka w biznesie oraz ukończył studia magisterskie na kierunku zarządzanie procesami logistycznymi w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Na tej samej uczelni odbył Studia Menedżerskie w ramach studiów podyplomowych.

Jest aktywnym działaczem akcji Zmieleni.pl oraz Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Udzielał się jako wolontariusz „Szlachetnej Paczki” oraz Stowarzyszenia „WIOSNA”. Inicjator „Dnia dawcy szpiku w JW w Brodnicy”. Należy do stowarzyszenia zabiegającego o ścieżki rowerowe i poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz Stowarzyszenia Miłośników Turystyki Pieszo-Rowerowej „Jaśkowa droga”.  Był również inicjatorem akcji „Stop dla Straży Miejskiej w Brodnicy”.

W 2014 roku ubiegał się o mandat radnego Brodnicy. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku startował do Sejmu z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego Kukiz’15 w okręgu toruńskim. Uzyskał 13 552 głosy i został wybrany na posła VIII kadencji.