Stanisław Tyszka

Okręg 20

Stanisław Tyszka

Okręg 20 Warszawa: Poseł Stanisław Tyszka

Urodził się w 1979 roku w Warszawie. Z wykształcenia jest prawnikiem, dr. nauk humanistycznych. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia doktoranckie na Wydziale Historii i Cywilizacji w European University Institute we Florencji. Studiował również filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim i socjologię na Uniwersytecie Karola w Pradze. Pracował jako adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2011-2012 był dyrektorem w Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej. Jako ekspert Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej zajmował się deregulacją (współtworzył raport na temat zawodów regulowanych), reprywatyzacją, polityką historyczną i procesem stanowienia prawa. W latach 2012-2013 był zatrudniony w Ministerstwie Sprawiedliwości jako ekspert ds. deregulacji – pracował m.in. nad wdrażaniem wniosków wynikających z raportu. W pracy naukowej zajmował się restytucją mienia w Polsce i Czechach po roku 1989.

W 2015 roku został powołany na reprezentanta ruchu organizowanego przez Pawła Kukiza w województwie mazowieckim. Zespół ekspertów pod jego przewodnictwem stworzył Strategię Zmiany Kukiz’15. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku kandydował do Sejmu w okręgu podwarszawskim z pierwszego miejsca na liście KWW Kukiz’15. Uzyskał mandat poselski, otrzymując 14 670 głosów.