Sylwester Chruszcz

Okręg 41

Sylwester Chruszcz

Okręg 41 Szczecin: Poseł Sylwester Chruszcz

Urodził się w 1972 roku w Głogowie. Ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej.

Obecnie zajmuje się architekturą i działalnością polityczną. Jest także fundatorem i prezesem zarządu Fundacji im. Bolesława Chrobrego oraz sekretarzem redakcji kwartalnika „Myśl.pl”. Należał do Solidarności Walczącej. W 1995 roku wstąpił do Młodzieży Wszechpolskiej, a w latach 1996–2001 należał do Stronnictwa Narodowego. W latach 2002–2004 był radnym sejmiku zachodniopomorskiego. W 2004 roku został posłem do Parlamentu Europejskiego, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Transportu i Turystyki.

Ubiegał się o stanowisko prezydenta Szczecina w wyborach samorządowych w 2006 roku. 1 grudnia 2006 stanął na czele powołanego przez LPR „Komitetu na Rzecz Referendum w Sprawie Przyjęcia Przez Polskę Euro – Złoty Tak”. 24 października 2007 roku, po rezygnacji Romana Giertycha, został pełniącym obowiązki prezesa Ligi Rodzin Polskich. 12 stycznia 2008 roku rada polityczna tej partii potwierdziła jego wybór na tę funkcję. 10 czerwca 2008 zrezygnował z tego stanowiska. Nie ubiegał się o reelekcję w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. W 2011 roku startował w wyborach parlamentarnych do Sejmu, a w 2014 roku do Parlamentu Europejskiego. W wyborach samorządowych w tym samym roku kandydował do sejmiku zachodniopomorskiego. W 2012 roku związał się Ruchem Narodowym. Zasiadł w powołanej w 2013 jego radzie decyzyjnej.

W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu w okręgu szczecińskim z pierwszego miejsca na liście powołanego przez Pawła Kukiza komitetu wyborczego wyborców. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 11 052 głosy.