Prezydent otwarty na propozycje Kukiz’15

Wczoraj przedstawiciele Kukiz’15 po raz kolejny spotkali się z prezydentem, żeby kontynuować rozmowy w sprawie reformy sądownictwa. Tuż po spotkaniu, wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka podkreślał, że Kukiz’15 zależy przede wszystkim na stworzeniu takiej reformy, która przysłuży się Obywatelom.

 

Prezydent podtrzymał swoje stanowisko, które wyraził podczas spotkania z przedstawicielami ruchu
w czerwcu i nadal przychyla się do propozycji Kukiz’15 wyboru członków KRS przez 3/5 głosów Sejmu.  Zdaniem ruchu Kukiza wybieranie członków KRS większością kwalifikowaną pozwoli na odpolitycznienie tej instytucji. Podobną propozycję klub złożył już w grudniu 2015 roku, kiedy posłowie proponowali wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego większością 2/3. – Podkreślaliśmy również szerokorozumiany udział Obywateli w tym procesie, tak, żeby do KRS mogli kandydować sędziowie wskazani przez Obywateli – powiedział poseł Grzegorz Długi.

 

– Mówiliśmy o naszych pracach nad wprowadzeniem wybieranych przez Obywateli sędziów pokoju, uproszczonej procedurze i o rozliczaniu pracy sędziów przez ludzi. Prezydent podszedł z dużym optymizmem i otwartością do tego pomysłu – przekonywał wicemarszałek Stanisław Tyszka. Jego zdaniem wprowadzenie instytucji sędziego pokoju, wybieranego w wyborach powszechnych przyczyniłoby się do rozwiązania problemu przeładowanych sądów.

 

Poseł Tomasz Rzymkowski podkreślał, że działania prezydenta na rzecz transparentności KRS napawają optymizmem. – Cieszymy się, że prezydent wsłuchuje się w głos obywateli – dodał.