Przeznaczamy zwrot kosztów kampanii na działalność charytatywną!

Klub poselski Kukliz’15 otrzymał zwrot kosztów poniesionych w trakcie kampanii wyborczej w wysokości około 3 milionów złotych. Przewodniczący Paweł Kukiz deklaruje, że pieniądze zostaną przeznaczone na działalność dobroczynną i społeczną.

Jak do tej pory, klub poselski przekazał 720 tysięcy złotych „Solidarności Walczącej” na budowę Domu Weterana w okolicy Jeleniej Góry, 45 tysięcy złotych na samochód specjalny do przewozu osób niepełnosprawnych Fundacji Brata Alberta, a 30 tysięcy złotych na leczenie syryjskich dzieci.

Posłowie Kukiz’15 podkreślają, że przekazanie pieniędzy obywatelom w formie działalności dobroczynnej to ich obowiązek. Fundacja „Potrafisz Polsko” związana z ugrupowaniem Kukiz’15 rozpoczyna również program regrantingowy, który ma na celu dofinansowanie ciekawych inicjatyw charytatywnych lub społecznych. Ma to pomóc mniejszym organizacjom w aktywizacji społeczności lokalnych i pomocy potrzebującym.

Regranting zakłada, że środki przyznane w formie grantu jednemu podmiotowi są przekazywane innym podmiotom. W pierwszym etapie konkursu przeznaczono na jego realizację 300 tys. zł, w drugim aż milion. Fundacja w formie konkursu wyłoni najciekawsze inicjatywy i każdą z nich dofinansuje grantem w wysokości od 2 do 5 tys. zł.

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, kościelne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki i kluby sportowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, których przychody za 2015 r. nie przekroczyły 300 tys. zł. oraz obywatelskie grupy nieformalne.