O Stowarzyszeniu

 

Polska budzi się z naszymi marzeniami! – hasło, które rozbrzmiewało w sercach tysięcy Polaków od początku 2015 roku, z pozoru banalne, niesie jednak niezwykle proste, szczere uczucia i przekaz. To fundament, na którym wspólnie budujemy „Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15” – organizację, stanowiącą realną alternatywę dla pogrążonych w partiokratycznych, antyobywatelskich konfliktach partii politycznych. Nasze Stowarzyszenie opiera się na ideach patriotyzmu, pracowitości, innowacyjności i szacunku do Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz przysługujących im praw. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, dążymy do przywrócenia władzy w Ojczyźnie Narodowi. Chcemy razem kreować i tworzyć świadome społeczeństwo obywatelskie, które będzie skutecznie działało na rzecz uchwalenia nowej Konstytucji oddającej władzę zwierzchnią w ręce Narodu.

Polska oparta na ideałach etyki, moralności i transparentności może stać się rzeczywistością  dzięki naszemu zaangażowaniu. Wspólnie możemy zerwać partiokratyczne więzy systemu, które zniewalają i uderzają w Naszą godność. Dołącz do nas i zacznij realizować marzenie o Polsce, która budzi się! O sile i działaniu Stowarzyszenia zadecydują trwałe fundamenty w postaci tworzonych oddolnie okręgowych struktur. Są budowane na Naszej wierze, zaangażowaniu, kreatywności oraz patriotyzmie. Będą reagowały i walczyły z patologiami życia społecznego oraz politycznego w najbliższym otoczeniu. Każdy regionalny oddział walczących o nową Konstytucję, będzie wyrazem sprzeciwu – wobec niesprawiedliwości dyktowanej nam przez „władzę” – składającym się na głośny, słyszalny w całej Polsce okrzyk realnych i pozytywnych zmian, dokonywanych w imię idei Wolności i Suwerenności.

 

Twórz i rozwijaj razem z nami patriotyczną, społeczną inicjatywę, nową polityczną rzeczywistość, wielką, bo obywatelską Polskę, zapisaną w nowej Konstytucji!       


 

WŁADZE KRAJOWE STOWARZYSZENIA

 

 

 

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia

Paweł Piotr Kukiz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Dariusz Aleksander Pitaś – wiceprezes Zarządu Krajowego
Jacek Piwowarczuk – wiceprezes Zarządu Krajowego
Grzegorz Długi – wiceprezes Zarządu Krajowego
Elżbieta Borowska – sekretarz Zarządu Krajowego
Ewa Sadłek – skarbnik Zarządu Krajowego
Paweł Kukiz – Szczuciński – członek Zarządu Krajowego
Piotr Apel – członek Zarządu Krajowego
Marek Jakubiak – członek Zarządu Krajowego
Stanisław Tyszka – członek Zarządu Krajowego
Ewelina Sztab – członek Zarządu Krajowego
Robert Herdzik – członek Zarządu Krajowego
Stefan Romecki – członek Zarządu Krajowego

Komisja Rewizyjna

Jarosław Porwich – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Zbigniew Oborski – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Alan Klimala – Członek Komisji Rewizyjnej
Justyna Stanek – Członek Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Hollender – Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd Dyscyplinarny

Marcin Królak – przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
Barbara Chrobak – wiceprzewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego
Agnieszka Ścigaj – członek Sądu Dyscyplinarnego
Krzysztof Sitarski – członek Sądu Dyscyplinarnego
Piotr Głowacz – członek Sądu Dyscyplinarnego
Aleksandra Ziółkowska – członek Sądu Dyscyplinarnego
Wojciech Bakun – członek Sądu Dyscyplinarnego

 


Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15: