O STOWARZYSZENIU – władze krajowe i okręgowe

 

Polska budzi się z naszymi marzeniami! – hasło, które rozbrzmiewało w sercach tysięcy Polaków od początku 2015 roku, z pozoru banalne, niesie jednak niezwykle proste, szczere uczucia i przekaz. To fundament, na którym wspólnie budujemy „Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15” – organizację, stanowiącą realną alternatywę dla pogrążonych w partiokratycznych, antyobywatelskich konfliktach partii politycznych. Nasze Stowarzyszenie opiera się na ideach patriotyzmu, pracowitości, innowacyjności i szacunku do Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz przysługujących im praw. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, dążymy do przywrócenia władzy w Ojczyźnie Narodowi. Chcemy razem kreować i tworzyć świadome społeczeństwo obywatelskie, które będzie skutecznie działało na rzecz uchwalenia nowej Konstytucji oddającej władzę zwierzchnią w ręce Narodu.

Polska oparta na ideałach etyki, moralności i transparentności może stać się rzeczywistością  dzięki naszemu zaangażowaniu. Wspólnie możemy zerwać partiokratyczne więzy systemu, które zniewalają i uderzają w Naszą godność. Dołącz do nas i zacznij realizować marzenie o Polsce, która budzi się! O sile i działaniu Stowarzyszenia zadecydują trwałe fundamenty w postaci tworzonych oddolnie okręgowych struktur. Są budowane na Naszej wierze, zaangażowaniu, kreatywności oraz patriotyzmie. Będą reagowały i walczyły z patologiami życia społecznego oraz politycznego w najbliższym otoczeniu. Każdy regionalny oddział walczących o nową Konstytucję, będzie wyrazem sprzeciwu – wobec niesprawiedliwości dyktowanej nam przez „władzę” – składającym się na głośny, słyszalny w całej Polsce okrzyk realnych i pozytywnych zmian, dokonywanych w imię idei Wolności i Suwerenności.

 

Twórz i rozwijaj razem z nami patriotyczną, społeczną inicjatywę, nową polityczną rzeczywistość, wielką, bo obywatelską Polskę, zapisaną w nowej Konstytucji!       


 

WŁADZE KRAJOWE STOWARZYSZENIA

 

  

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia

 • Paweł Piotr Kukiz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
 • Dariusz Aleksander Pitaś – wiceprezes Zarządu Krajowego
 • Grzegorz Długi – wiceprezes Zarządu Krajowego
 • Ewa Sadłek – skarbnik Zarządu Krajowego
 • Paweł Kukiz – Szczuciński – członek Zarządu Krajowego
 • Piotr Apel – członek Zarządu Krajowego
 • Marek Jakubiak – członek Zarządu Krajowego
 • Ewelina Sztab – członek Zarządu Krajowego
 • Robert Herdzik – członek Zarządu Krajowego
 • Stefan Romecki – członek Zarządu Krajowego

Komisja Rewizyjna

 • Jarosław Porwich – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Zbigniew Oborski – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Alan Klimala – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Krzysztof Hollender – Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd Dyscyplinarny

 • Marcin Królak – przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
 • Barbara Chrobak – wiceprzewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego
 • Agnieszka Ścigaj – członek Sądu Dyscyplinarnego
 • Krzysztof Sitarski – członek Sądu Dyscyplinarnego
 • Piotr Głowacz – członek Sądu Dyscyplinarnego
 • Aleksandra Ziółkowska – członek Sądu Dyscyplinarnego
 • Wojciech Bakun – członek Sądu Dyscyplinarnego

 


 

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA 

 

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15: