Uprośćmy sprzedaż lasów, oddajmy należne prawa właścicielom gruntów leśnych!

Posłowie Kukiz’15 złożyli projekt ustawy, która pozwoli właścicielom gruntów leśnych wycofać się ze sprzedaży, jeśli zaoferowana przez Lasy Państwowe cena będzie za niska.

Obecnie zgodnie z prawem Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu gruntów leśnych. Ponadto, jeśli Lasy Państwowe uznają, że cena ustalona przez zbywcę jest zbyt wysoka mogą wykupić grunty wg ceny ustalonej przez rzeczoznawcę. – W praktyce wygląda to tak, że Lasy Państwowe mogą narzucić cenę, za jaką kupią grunty od prywatnego właściciela. My chcemy mu dać prawo odstąpienia od sprzedaży, gdy cena zaoferowana przez państwo będzie niesatysfakcjonująca – mówił wicemarszałek Sejmu z Kukiz’15, Stanisław Tyszka.

Posłowie Kukiz’15 chcą umożliwić właścicielom gruntów leśnych wycofanie się z transakcji, gdy nabywcą mają być Lasy Państwowe na podstawie decyzji administracyjnej. Celem przepisów jest zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom należytej ochrony ich majątków.

Obecne przepisy prowadzą do jawnego pokrzywdzenia właścicieli. Na skutek zaniżonej w wielu aktach notarialnych wartości sprzedaży gruntów leśnych, wyceny dokonywane przez rzeczoznawców na rzecz Lasów Państwowych nie odpowiadają rzeczywistej wartości rynkowej. Tym samym niejednokrotnie obywatele zmuszeni są do sprzedaży swoich gruntów po zaniżonej cenie. Dlatego chcemy dać obywatelom prawo do wycofania się z takiej przymusowej sprzedaży – wyjaśniał Jarosław Sachajko, przedstawiciel wnioskodawców.

Ustawa ma znacznie zwiększyć pewność obrotu i poziom ochrony własności prywatnej. Jak podkreślają posłowie Kukiz’15 ochrona własności prywatnej stanowi podstawę wszystkich wysokorozwiniętych systemów gospodarczych. Niedopuszczalne jest ograniczenie prawa własności w sposób prowadzący do jawnego pokrzywdzenia właścicieli jak to jest obecnie.

Projekt klubu Kukiz’15 to kolejna odsłona akcji #PoniedziałekWolności, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu inicjatyw, które poszerzają sferę wolności Obywateli lub ograniczają biurokrację.