Posłowie Kukiz’15 na manifestacji rodziców osób niepełnosprawnych

 

Dzisiaj w Warszawie odbyła się manifestacja pod hasłem „O godność i prawa osób niepełnosprawnych oraz realizację postanowień Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych”. Protestujący rodzice domagają się dla swoich dzieci godnego traktowania. W ich ocenie ani poprzedni ani obecny rząd nic nie zrobił dla poprawy ich sytuacji. Z uczestnikami protestu spotkali się posłowie klubu Kukiz’15.

W opinii rodziców dzieci niepełnosprawnych obecne przepisy powodują, że ich życie urąga godności. Alarmują, że rządzący spychają ten temat na boczny tor i wręcz mylą pojęcia jeśli chodzi o przepisy dotyczące osób niepełnosprawnych.

Podczas demonstracji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów rodzice wystąpili z ponad dwudziestoma postulatami. Domagają się m.in. zrównania zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym, ułatwienia dostępu do lekarzy specjalistów, czy zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia i zastąpienia jej innymi formami prawnego wsparcia. W szczególnej sytuacji znajdują się rodzice dorosłych niepełnosprawnych. Niejednokrotnie nawet podczas zwykłych badań lekarskich mają problemy z procedurami i dokumentacją. Apelują także aby ich dzieci zaczęły być traktowane podmiotowo, a nie przedmiotowo.

Według rodziców, ich potrzebom najbardziej odpowiada projekt ustawy, który przygotowuje Kukiz’15.

Kukiz’15 będzie rozmawiał z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Wszystkie pomysły rodziców, które mają ułatwić ich życie, zostaną wysłuchane.

W tej sprawie można kontaktować się z posłanką Kukiz’15 Agnieszką Ścigaj biuro@agnieszka-scigaj.pl.

5 maja obchodzony jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.