Przekaż 1% na think-tank Ruchu Kukiz’15 – „Potrafisz Polsko”

 

Udowadniamy, że nowa jakość i profesjonalne działanie w polityce jest możliwe bez wielomilionowych subwencji partyjnych!

Mało tego – w krótkim czasie staliśmy się jedyną merytoryczną opozycją. Pragniemy się rozwijać i wykonaliśmy kolejny krok do przodu – stworzona przez nas Fundacja „Potrafisz Polsko” jest potwierdzeniem naszych idei niezabierania Wam pieniędzy pod przymusem i ambicji tworzenia coraz lepszego prawa z korzyścią dla Obywateli.

Fundacja „Potrafisz Polsko” działa na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej, wierząc w prymat dobra wspólnego nad partykularnymi interesami grup społecznych, biznesowych i politycznych. Działania Fundacji Potrafisz Polsko ogniskują się przede wszystkim w obszarze eksperckim.

A jeśli popierasz nasze idee i chcesz nas wspomóc, by ruch obywatelski Kukiz ’15 rósł w siłę, możesz przekazać nam 1% podatku. Dobrowolnie. My nie partiokracja.