Kolejny kraj rezygnuje z ordynacji proporcjonalnej na rzecz JOW-ów

 

Bułgaria to kolejny kraj, który ma dość ordynacji proporcjonalnej (takiej jak w Polsce) i zmierza w kierunku JOW-ów, czyli drogą Kukiz ’15. Parlament Bułgarii zaakceptował referendum w tej sprawie na wniosek obywateli. Mało tego – prawo Bułgarii przewiduje, że referendum MUSI się odbyć, jeżeli pod wnioskiem o jego zorganizowanie podpisze się ponad pół miliona obywateli.

Jak tak dalej pójdzie to niebawem Polska zostanie jedynym krajem, w którym głos obywateli jest tak marginalizowany przez partie. Jako ruch obywatelski Kukiz ’15 działamy na rzecz zwiększenia wpływu społeczeństwa na władzę. Jeśli takie państwa jak Armenia, Bułgaria, czy Węgry potrafią się na to zdobyć to dlaczego nie Polska?!

Niech Obywatele decydują!

Pierwszy krok -> www.dzienreferendalny.pl