Nowy projekt Kukiz’15 – likwidacja Powiatowych Urzędów Pracy

 

Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy najbardziej merytoryczną opozycją w Sejmie. Dziś zainicjowaliśmy nasz nowy, niezwykle ważny projekt – głęboką reformę polityki rynku pracy.

Realizowana przez zbiurokratyzowane urzędy polityka rynku pracy jest nieefektywna i bardzo kosztowna. Nie dość, że rzadko osiąga swój cel wyciągania ludzi z bezrobocia to dodatkowo doprowadza do nadużywania staży jako darmowego wsparcia kadrowego. Mimo to budżet państwa co roku wydaje 12 miliardów złotych na funkcjonowanie nieskutecznych Powiatowych Urzędów Pracy! Proponujemy nasze rozwiązania.

Niezbędnym jest połączenie dwóch systemów – polityki rynku pracy oraz pomocy społecznej poprzez:

  1. Wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego bez potrzeby rejestrowania się w PUP.
  2. Przeniesienie form aktywizacji zawodowej na poziom gminy i włączenie ich w narzędzia pracy pracownika socjalnego – likwidacja PUP.
  3. Usługi pośrednictwa pracy rozliczane za efekty. Zlecenie na zewnątrz tej usługi i płatność za konkretny efekt.

Dzięki naszym rozwiązaniom zlikwidowane zostanie m.in. bezcelowe przenoszenie bezrobotnych z jednego stażu na drugi. Ofertami pracy dla osób z kwalifikacjami, które potrzebują jedynie usługi pośrednictwa, na zlecenie gmin, zajmą się agencje pośrednictwa pracy. Już teraz są o wiele bardziej efektywne niż PUP.

Proponujemy też reformę systemu pomocy społecznej (Ośrodki Pomocy Społecznej), który jest teraz oddzielony od rynku pracy. Bezrobotni bez kwalifikacji, uzależnieni trafiają do OPS i tam liczą na zasiłki. Według nas rodzina musi być objęta kompleksowym koszykiem usług. Konieczne jest m.in rozwiązanie problemów i relacji wewnątrz rodziny.

 

Agnieszka Ścigaj Kukiz’15: „Dziś bezrobotni udają, że szukają pracy a urzędnicy udają, że szukają pracy dla bezrobotnych. Trzeba jak najszybciej naprawić ten system pełen błędów – zlikwidujmy Powiatowe Urzędy Pracy i zreformujmy system pomocy społecznej! Już w trakcie kampanii zapowiadaliśmy, że przygotujemy gruntowną reformę polityki rynku pracy. Dzięki naszym propozycjom bezrobotni i ich rodziny będą mieć większą szansę na wyjście z kryzysu. Pomóżmy im a nie utwierdzajmy w bezradności i uzależnieniu od państwa.”