Obywatelskie postulaty Kukiz’15 podczas spotkania z prezydentem

Na spotkaniu z Prezydentem Andrzejem Dudą prezydium klubu Kukiz’15 przedstawiło swoje proobywatelskie postulaty. Chodzi przede wszystkim o rozpisanie dwudniowego referendum konstytucyjnego podczas wyborów samorządowych w dniach 10 i 11 listopada 2018, opcję e-votingu oraz przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych ws. zmian w Konstytucji.

 

Obywatelska Konstytucja z e-votingiem

Po spotkaniu, przewodniczący Paweł Kukiz, poinformował, że prezydent nie wyklucza możliwości przeprowadzenia dwudniowego referendum konstytucyjnego z możliwością głosowania przez internet. Jak podkreślają posłowie Kukiz’15, e-voting znacznie ułatwiłby Obywatelom oddanie głosu w referendum, co przy obecnym, bardzo wysokim progu referendalnym jest kwestią kluczową. Zarówno Kukiz’15 jak i prezydent są zgodni, co do tego, że nową Konstytucję należy tworzyć w ścisłej współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami obywatelskimi. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka dodaje, że prezydent zapowiedział spotkania z przedstawicielami różnych organizacji pozarządowych i zbieranie postulatów dotyczących pytań referendalnych.

 

Władza w rękach obywateli

Posłowie Kukiz’15 podnieśli również temat obywatelskiej kontroli nad politykami. Zdaniem ugrupowania, możliwość odwołania posła i pociągnięcia go do odpowiedzialności za niegodne sprawowanie mandatu powinna być zapisana konstytucyjnie. Kukiz’15 poruszył również kwestię uporządkowania władzy wykonawczej oraz wprowadzenia do Konstytucji zakazu zadłużania państwa, czyli zapisu o zrównoważonym budżecie.

 

Odpolitycznienie debaty konstytucyjnej

Podczas spotkania z prezydentem posłowie Kukiz’15 zgodnie podkreślali, że debata konstytucyjna ponad konfliktem politycznym to jedyna droga do zbudowania prawdziwie obywatelskiej ustawy zasadniczej. W opinii ruchu Kukiza niezbędne jest jak najszybsze rozpoczęcie dyskusji z Obywatelami, jednak wymaga to przede wszystkim odpolitycznienia debaty publicznej i świadomości, że obecny Sejm nie jest konstytuantą, zatem planowane zmiany zostaną odroczone w czasie. Zarówno prezydent Andrzej Duda jak i przedstawiciele Kukiz’15 wyrazili głęboką nadzieję na uchwalenie nowej Konstytucji w 2021, w rocznicę konstytucji marcowej.

 

Rozwiązanie kwestii uchodźców

Niestety, podczas spotkania nie udało się dojść do porozumienia w kwestii referendum ws. uchodźców. Klub Kukiz’15 uważa, że powinno ono zostać przeprowadzone jak najszybciej i postulował połączenie go z referendum konstytucyjnym. Zdaniem prezydenta możliwość zapytania obywateli o to, czy chcą przyjąć uchodźców do kraju istnieje, ale dopiero podczas wyborów parlamentarnych w 2019 roku. W tej kwestii Kukiz’15 zebrał już 400 tys. podpisów pod wnioskiem o rozpisanie referendum. Druki do zbierania podpisów dostępne są pod adresem – www.dzienreferendalny.pl