PiS upartyjnia władzę sądowniczą! Kukiz’15 o proponowanej przez PiS reformie Sądu Najwyższego

Paweł Kukiz:

Już PO upartyjniła sądownictwo, teraz sądy wziął PiS. Kiedy będą Obywateli?
Niestety PiS przegłosował, że sądy są ich. Tylko ich. Jeden Wódz, Jedna Partia, Jeden Naród. PiS-owski.

 

Agnieszka Ścigaj:

Wymiar sprawiedliwości rzeczywiście wymaga gruntownej reformy, bo jest w nim wiele patologii. Przejęcie go przez polityków z rąk zamkniętej grupy sędziowskiej, nie jest żadną reformą. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownicza stają się przedmiotem i własnością jednego ugrupowania partyjnego. Nie ma naszej zgody na taką reformę, bo to nie jest żadna reforma.  Nie może być tak, że sędziów na podstawie żadnych kryteriów – bo tylko na podstawie tego, czy mu się podoba czy nie – wybiera jednoosobowo minister Ziobro. Przed nami wybory, a Sąd Najwyższy to ta instytucja, która może rozstrzygnąć o ważności i wyniku wyborów, jeżeli sędziowie będą sędziami, którzy podobają się obecnej władzy, to będzie to ogromna ingerencja w ustrój państwa.

 

Elżbieta Borowska:

Jako Kukiz’15, przy reformie sądownictwa również proponujemy wybieralność sędziów większością kwalifikowaną – właśnie dlatego, że chcemy, żeby wybierano osoby uczciwe i wykwalifikowane. Prawo i Sprawiedliwość chce po prostu swoich sędziów, tak jak Platforma Obywatelska chciała swoich.

 

Stanisław Tyszka:

Wymiar sprawiedliwości działa źle i potrzebuje kontroli obywatelskiej, ale nie kontroli funkcjonariuszy partyjnych! Po tych głosowaniach wiemy jeszcze lepiej, że PiS to kolejna odsłona partiokracji III RP i prosta kontynuacja rządów PO-PSL.

 

Józef Brynkus:

Relacje pomiędzy władzami ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą są w Polsce zachwiane od dawna. Ten patologiczny układ jest oparty na fatalnej Konstytucji z 1997 roku. Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje niejasne zapisy tej Konstytucji, ażeby wzmocnić swoją pozycję. Nie może być tak, że władza wykonawcza decyduje o władzy sądowniczej. Zbliżają się kolejne wybory i w naszym przekonaniu zmiany w Sądzie Najwyższym są związane z tymi wyborami. Sąd Najwyższy posiada wysokie uprawnienia w kwestii uznawalności i wyników wyborów.

 

Jerzy Jachnik:

To, że ta ustawa jest zła to wszyscy wiemy, poprzednia też była zła. Jako Kukiz’15 postulujemy radykalną reformę wymiaru sprawiedliwości – m.in. wprowadzić kontrolę obywatelską, wybór sędziów pokoju przez Obywateli. W zmianach PiS nie znalazł się ŻADEN z naszych postulatów. PO do tej pory miało swoje sądownictwo, a teraz to samo robi PiS! My w tej waszej hucpie brać udziału nie będziemy. Nie głosujemy całym klubem!