Realna reforma sądownictwa Kukiz’15

Podczas gdy partie prowadzą personalną wojenkę, Kukiz’15 proponuje realną reformę wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie „na telefon”, „nadzwyczajna kasta” i przeładowane sądy to jedne z wielu patologii obecnych w polskim sądownictwie. Rozwiązanie jest jedno – władza sądownicza powinna wrócić w ręce Obywateli! Żeby tak się stało ruch Kukiza proponuje kilka rozwiązań.

 

Sędziowie pokoju

Wprowadzenie sędziów pokoju wybieranych w wyborach powszechnych przez Obywateli to recepta na przeładowanie sądów. Powołane w tej sposób osoby mogłyby rozstrzygać w drobnych sprawach, które blokują wymiar sprawiedliwości. Obecnie w Polsce jest 10 tys. sędziów, a spraw w całym kraju aż 16,5 miliona!  W takiej sytuacji, przeładowane sprawami sądy nie mają możliwości płynnego funkcjonowania. Co więcej, wybór sędziów pokoju przez Obywateli to recepta na przebicie betonu „sędziowskiej kasty” i realny obywatelski udział w sprawowaniu władzy sądowniczej.

 

Ławy przysięgłych

Ława przysięgłych to jeden z najbardziej obywatelskich sposobów sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Model amerykański, gdzie niezwykle istotny dla sądownictwa jest czynnik społeczny, cechuje się o wiele większą społeczną akceptacją wyroków. W skład ławy przysięgłych powinni wchodzić losowani obywatele, którzy orzekaliby o winie, a wyrok wydawałby zawodowy sędzia.

 

Rozprawy w trybie ciągłym

Obecnie sprawy przed sądami potrafią toczyć się latami. Powoływani przez sędziów biegli potrzebują niekiedy kilku miesięcy na wydanie opinii, co skutkuje kilkumiesięcznym – a czasem dłuższym –  oczekiwaniem na wyrok. W praktyce, jeżeli poszkodowany wytoczy proces sądowy nieuczciwemu kontrahentowi, to na decyzję sądu o odszkodowaniu może czekać nawet kilka lat. Jeżeli rozprawy prowadzone będą dzień po dniu, to sąd nie będzie miał możliwości zwlekania z decyzją.

 

Członkowie KRS wybierani większością kwalifikowaną

Wymiar sprawiedliwości należy w jak największym stopniu odpolitycznić, dlatego członków KRS politycy powinni wybierać większością 3/5 głosów.  Wybieranie sędziów większością kwalifikowaną pozwoli na obsadzenie tych stanowisk osobami uczciwymi, wykwalifikowanymi, a przede wszystkim bezstronnymi.

 

Zawód sędziego ukoronowaniem kariery prawniczej

Sędziami powinni zostawać wybitni prawnicy, doświadczeni adwokaci, radcowie prawni czy notariusze, których – oprócz ponadprzeciętnego dorobku zawodowego – powinna charakteryzować bezstronność i transparentna przeszłość.