Sądy powinny wrócić w ręce Obywateli!

 

Ostatnie wydarzenia w Sejmie pokazują doskonale wszystkie wady partiokracji, pokazują również, że Kukiz’15 jest jedynym pro-obywatelskim ugrupowaniem obecnym w polskim parlamencie. Niebywała buta polityków zarówno partii rządzącej jak i opozycji doprowadziła obywateli do wyjścia na ulice. Pomimo to, sytuacja w polskim wymiarze sprawiedliwości wciąż nie ma szans na poprawę. Prawo i Sprawiedliwość zniekształciło zgłaszane przez ruch Kukiza poprawki, które miały na celu utrzymanie kompetencji Prezydenta wobec wymiaru sprawiedliwości. PiS nie jest w stanie zreformować polskiego sądownictwa – nie zmieniło się nic, prócz „właścicieli” sądów. Sąd Najwyższy miał być zreformowany, a zamiast tego został upartyjniony. 

Jako Kukiz’15 działamy niezmiennie na rzecz oddania wymiaru sprawiedliwości w ręce obywateli. Dziękujemy panu Prezydentowi, który po spotkaniu z przewodniczącym Pawłem Kukizem i wicemarszałkiem Tyszką wziął pod uwagę nasze sugestie i domaga się uchwalenia ustawy, na mocy której członków Krajowej Rady Sądowniczej będzie wybierało się większością kwalifikowaną 3/5 głosów. Już w grudniu 2015 roku, posłowie Kukiz’15 proponowali, aby sędziów Trybunału Konstytucyjnego również wybierać większością kwalifikowaną. Kukiz’15 mówi również o tym, aby wprowadzić instytucję sędziego pokoju, wybieranego przez społeczeństwo, który mógłby rozstrzygać w najmniejszych sprawach. To realna szansa na przebicie betonu „sędziowskiej kasty”, ale też recepta na przeładowanie sądów.

Jak widać, istnieją rozwiązania, które znacząco poprawiłyby jakość polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale żeby je wdrożyć potrzeba przede wszystkim woli polityków. Paweł Kukiz przekonuje, że to czego jesteśmy świadkami, to w dużej mierze wynik chorej konstytucji, która daje partiom monopol na ustalanie zasad gry i tworzenie prawa pod swój interes partyjny.

Kolejny, wynikły w tak krótkim odstępie czasu, kryzys parlamentarny pokazuje, że jedyną szansą na wprowadzenie w Polsce normalności jest oddanie władzy w ręce obywateli, do czego jako Kukiz’15 nieustannie dążymy!