Składamy projekt ustawy – naprawiamy niekonstytucyjne przepisy podatkowe

 

Celem naszego nowego projektu ustawy jest usunięcie przepisu o tym, że nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym i po upływie terminu mogą być egzekwowane z przedmiotu tejże hipoteki lub zastawu. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego i uzasadnieniem Trybunału Konstytucyjnego przepis ten jest niekonstytucyjny. Dopiero nasz klub Kukiz ’15 postanowił zareagować i doprowadzić do tego, by te przepisy usunąć.

Jeśli nasza ustawa wejdzie w życie to zobowiązania podatkowe będą się przedawniać po 5 latach. Ostatecznie wyjaśni to niezgodności pomiędzy wyrokami sądów, a oczekiwaniami organów podatkowych.

Jakub Kulesza #NowePokolenie: „Pozostałe ugrupowania opozycyjne bardzo chętnie uczestniczą w demonstracjach ulicznych w obronie Konstytucji. Jako posłowie Kukiz ’15 wolimy podejmować realne działania na rzecz przestrzegania ustawy zasadniczej”.