SPOTKANIE OTWARTE dotyczące Stowarzyszenia Kukiz’15 – Nowy Sącz (okręg 14)

 

8. maja w okręgu 14 odbyło się spotkanie informacyjne odnośnie struktur Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15. Do grona aktywnych działaczy dołączyło kilka nowych osób. Na zebraniu przedstawiono misję i cele tworzącego się Stowarzyszenia Kukiz’15 oraz poruszono tematy dotyczące okręgu 14 – m.in omówiono potrzeby i problemy mieszkańców, które wymagają podjęcia natychmiastowych działań. Zwrócono również uwagę na konieczność uczestnictwa w życiu obywatelskim. Datę zebrania walnego, które odbędzie się w Nowym Sączu wyznaczono na dzień 11 czerwca.