Spotkanie otwarte z posłanką Agnieszką Ścigaj – Olkusz (Okręg 13)

 

Spotkanie z Panią poseł Agnieszką Ścigaj już za nami. Dzięki inicjatywnie członków Stowarzyszenia Kukiz’ 15 z Olkusza, mieszkańcy powiatu olkuskiego oraz okolic mieli możliwość spotkać się i porozmawiać z posłanką Agnieszką Ścigaj. Na zaproszenie odpowiedzieli również przedstawiciele Krakowa, Tarnowa i ziemi miechowskiej, a także samorządowcy, działacze innych opcji politycznych oraz przedsiębiorcy, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Mimo ciężkiej aury oraz sobotniego popołudnia zainteresowanie obywateli sprawami kraju i sprawami lokalnymi było bardzo duże. Sprawy jakie poruszali zaproszeni goście dotyczyły kwestii ustrojowych, stanu polskiego parlamentaryzmu, Konstytucji oraz propozycji rozwiązań prawnych. Ważne miejsce zajęła reforma oświaty, oczekiwania samorządów oraz problemy komunikacyjne ziemi olkuskiej, w tym tematy związane z DK94 oraz połączeniami kolejowymi. Poruszono również kwestię problemu z wodą w powiecie olkuskim, sytuacji w olkuskim szpitalu, w wymiarze sprawiedliwości oraz wiele innych ważnych dla mieszkańców spraw. Dzięki takim spotkaniom można uzyskać olbrzymią wiedzy na temat oczekiwań społeczeństwa oraz prawdziwych nastrojach społecznych.

Pani poseł Agnieszka Ścigaj oraz działacze Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Kukiz’15 zobowiązali się podjąć działania na temat zgłaszanych problemów, a o ich efektach będą na bieżąco informować. Widząc ilość pytań oraz mnogość spraw jakie poruszali mieszkańcy, świadczy to tylko i wyłącznie o tym, że aktywność społeczna jest dla wielu mieszańców niezmiernie ważna. Spotkanie znacznie nam się przedłużyło ale świadczy to tylko i wyłącznie o tym, że było ciekawie, a najbardziej cieszyło nas ostatnie pytanie: „Kiedy następne spotkanie?

Serdecznie dziękujemy przybyłym  za niezwykle ożywioną i merytoryczną dyskusje trwającą ponad trzy i pół godziny, a wszystkich którzy chcą nam pomóc naprawiać Polskę zachęcamy do przyłączenia się do Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15.


Kontakt na Facebooku: Kukiz’15-Olkusz

Krakowski Oddział Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15: krakow@ruchkukiza.pl