Uprośćmy postępowanie dotyczące spłacania długów!

Posłowie Kukiz’15 przygotowali projekt dotyczący ujednolicenia trybów uproszczonych postępowania cywilnego z elektronicznym. Projekt proponowany przez ruch Kukiza zakłada, ze dłużnik będzie mógł w większym stopniu samodzielnie decydować o swoich działaniach. Na ten moment w postępowaniu wobec dłużników wszczynana jest procedura obejmująca całość zadłużenia, co powoduje komplikacje i wydłuża czas spłaty.

Zmiany proponowane przez Kukiz’15 znacznie uproszczą postępowanie i doprowadzą do sytuacji, w której zarówno wierzyciel jak i dłużnik mniej czasu spędzą w sądach. – Nasza propozycja przewiduje, że dłużnik będzie mógł powiedzieć: „Prawdą jest, że jestem dłużny, ale nie aż tyle, ile wskazał wierzyciel”. I część wierzytelności od razu po otrzymaniu orzeczenia spłacić, a jedynie o część się procesować. Chodzi o to, aby dłużnik i wierzyciel nie musieli tak często chodzić do sądu. W sytuacji, kiedy dłużnik zgadza się na część zobowiązań, jako zobowiązania, które ma obowiązek zapłacić, a wierzyciel również się na to zgadza, to wówczas w tej części ta skarga byłaby już prawomocna. Nie trzeba byłoby kontynuować drogi sądowej – mówi wnioskodawca projektu, poseł Tomasz Rzymkowski z Kukiz’15.

Projekt Kukiz’15 nie tylko ułatwiłby życie obywatelom, ale pomógłby także w walce z przeładowaniem Sądów. – Prawo trzeba upraszczać, deregulować, a sądownictwo oddawać pod kontrolę obywateli i włączać obywateli w jej sprawowanie – przekonuje Tomasz Rzymkowski. Ruch Kukiza od dawna dąży do uproszczenia prawa i gruntownej reformy sądownictwa. Posłowie Kukiz’15 proponowali także, aby do orzekania w sprawach obywateli dopuścić tzw. „sędziów pokoju”. – Chodzi o wybieranie tzw. Sędziów pokoju, czyli sędziów wybieranych przez obywateli, którzy będą rozpatrywali najprostsze sprawy, również po to, żeby innych sędziów odciążyć w obowiązkach. Dziś problemem sądownictwa jest również fakt, że sędziowie są zbyt obciążeni przytłaczającą ilością akt i dokumentacji, a to z kolei nie wpływa pozytywnie na polski wymiar sprawiedliwości – dodał poseł Paweł Grabowski.

Projekt Kukiz’15 zyskał już aprobatę Sądu Najwyższego, Ministerstwa Sprawiedliwości i partii rządzącej.