Złożyliśmy projekt ustawy o Inspekcji Żywności

 

Uwalniamy polskie rolnictwo od biurokracji!

Złożyliśmy projekt ustawy, który odbiurokratyzuje polskie rolnictwo i pozwoli osiągnąć znaczne oszczędności dla budżetu państwa. Zmiana spowoduje racjonalizację zatrudnienia, zmniejszenie biurokracji, redukcję liczby kontroli oraz kosztów utrzymania administracji – łącznie ponad 7,3 mln zł. oszczędności rocznie! Nasz projekt zakłada powołanie jednej Inspekcji Żywności w miejsce 3. instytucji kontrolujących i połączenie 9. instytutów badawczych w jeden Polski Instytut Żywności.

Od 28 lat tworzy się tony nowych przepisów i nowe instytucje. My, jako Kukiz ’15, sprawdzamy, które z tych instytucji są potrzebne obywatelom. Nasza ustawa łączy 12 instytucji w dwie, to dopiero pierwszy krok naszej inicjatywy deregulacyjnej odbiurokratyzowania polskiej gospodarki – powiedział marszałek Stanisław Tyszka. Zamiast wielu instytucji kontrolujących i badawczych proponujemy jedną Inspekcję i jeden Instytut. Już 23 z 28 państw UE ma podobne rozwiązania na najwyższym poziomie – stwierdził poseł Jarosław Sachajko.

 

  • Dominik Sadecki

    Podobno w zakładach mięsnych ma być nadzór właścicielski. Czy konsument będzie wiedział że nie bada mięsa lekarz weterynarii a szary Jasiu na stanowisku oglądacza zatrudniony przez właściciela a nie państwową inspekcje ?